Xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động là hoạt động kinh doanh truyền thống gắn liền với sự ra đời và phát triển của Công ty. Công ty là thành viên tích cực của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam và luôn nằm trong top 5 doanh nghiệp xuất khẩu lao động hàng đầu.

Tính đến nay, Công ty đã đưa hơn 40.000 lượt lao động, chuyên gia, du học sinh đi làm việc có thời hạn và học tập tại các quốc gia, vùng lãnh thổ: Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, các nước Trung Đông, Đông Âu, Hoa Kỳ… Tổng số lao động Công ty đang quản lý tại nước ngoài hiện nay là trên 10.000 người.

Từ năm 2022, Công ty đã chuyển toàn bộ hoạt động xuất khẩu lao động sang "Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại SIMCO Sông Đà (http://simcosd.vn)" và Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhân Lực Simco Sông Đà (simcohr.vn). Hai Công ty này thừa hưởng toàn bộ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và khách hàng, đối tác Nhật Bản, Đài Loan từ SIMCO. Lý do của việc chuyển đổi này là do Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 03/04/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó khẳng định doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư. Tuy nhiên do Công ty SIMCO Sông Đà trước đó đã niêm yết trên TTCK nên có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Ban lãnh đạo đã sử dụng nhiều phương thức để liên lạc, tiếp xúc nhằm vận động các cổ đông nước ngoài thoái vốn ra khỏi Công ty tuy nhiên đến thời điểm ngày 28/5/2021 vẫn còn 18 nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 14.774 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,056% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Do vậy Công ty đã quyết định dừng hoạt động xuất khẩu lao động tại Công ty Simco Sông Đà và chuyển toàn bộ hoạt động này sang Công ty mới nêu trên.

Năm 2022 Công ty sẽ chỉ thực hiện hoàn thiện thủ tục để đưa nốt số học viên đã đăng ký với Bộ và đã qua đào tạo từ năm 2021 đi làm việc ở nước ngoài.