Thi công xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng

Hoạt động thi công xây lắp là một trong các hoạt động truyền thống của công ty. Ngoài thi công xây lắp các công trình do Công ty làm chủ đầu tư, Simco còn là nhà thầu của các công trình dân dụng và công nghiệp khác.

Hiện tại SIMCO đang tiến hành đầu tư, tăng cường các nguồn lực, đổi mới công nghệ, thiết bị, hợp tác với đối tác có năng lực của nước ngoài để có thể đảm nhận các công trình có quy mô lớn, điều kiện phức tạp, trong đó có mục tiêu nhận thầu các công trình thi công ngoài nước.