Lịch sử phát triển

      Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (SDA) tiền thân là Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà được thành lập ngày 01/11/1997 trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Sau hơn 25 năm thành lập, xây dựng và phát triển, SIMCO Sông Đà đã khẳng định được thương hiệu và vị thế của mình với các đối tác trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng các công trình đô thị, dân dụng và công nghiệp; Thi công các công trình điện thông minh; Khai thác và chế biến khoáng sản; Giáo dục và đào tạo gắn liền với xuất khẩu lao động.

          Với những thành tựu đạt được, Công ty đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và nhiều bằng khen, huy chương, cờ thi đua của Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Tổng công ty Sông Đà, Hiệp hội Xuất khẩu lao động, UBND các tỉnh và thành phố.

Chặng đường phát triển:

- 01/11/1997: Thành lập Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà.

- 05/06/2000: Nâng cấp thành Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà.

- 09/05/2003: Đổi tên thành Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà.

- Tháng 12/2006: Niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán là SDA.

- Tháng 04/2007: Đổi tên thành Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà.  

- Tháng 11/2015: Nâng vốn điều lệ lên 262 tỷ đồng tương đương 11,683 triệu đôla Mỹ.

- Tháng 11/2021: Công ty ký hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Smarttech Việt Nam, đồng thời thay đổi định hướng kinh doanh sang xây dựng các khu đô thị, các thành phố xanh thông minh; Mở rộng đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.