Thư viện hình ảnh

  • Thư viện ảnh_10
  • Thư viện ảnh_9
  • Thư viện ảnh_8
  • Thư viện ảnh_7

Bản đồ

 

slide Slide1

Tin tức

Cảnh báo khai thác thông tin tuyển dụng trên website

Hiện nay xuất hiện một số trang web trên Internet có địa chỉ gần giống với trang web chính thức của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà. Các trang web này là do các cá nhân tự lập, đăng các nội dung tuyển lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài như điều dưỡng viên đi CH...

Tuyển dụng lao động xuất khẩu

Thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Trung Đông

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (SIMCO SDA) trực thuộc Tổng công ty Sông Đà cần tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Trung Đông với các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

 1.Cơ cấu ngành nghề và lương cơ bản:                                               ...