mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Thi tuyển đơn hàng "Ép nhựa" và "Hàn bán tự động" ngày 11/12/2017

Ngày 11/12/2017 tại Trường CĐN Simco Sông Đà, Công ty CP Simco Sông Đà tổ chức thi tuyển đơn hàng "Ép nhựa" và "Hàn bán tự động" cho các em TTS. Tiền lương cơ bản đối với đơn hàng "Hàn bán tự động" dự kiến sẽ là 15,7 man, đối với đơn hàng "Ép nhựa" dự kiến là 14,5 man.