mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 công ty Simco Sông Đà

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà diễn ra vào lúc 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2008 tại Trường Trung cấp nghề SIMCO Sông Đà - xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà

Xem tiếp...

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2008 công ty cổ phần Simco Sông Đà

Điều 1. Đoàn chủ tịch gồm 05 người, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ toạ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐH thông

Xem tiếp...