mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. -

Xem tiếp...

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 725.000 Cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 725.000 Cổ phiếu 

          - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.279.766 cổ phiếu (tỷ lệ 12,52%)

          - Số lượng cổ

Xem tiếp...