mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Báo cáo tài chính năm 2009

Báo cáo Tài chính năm 2009 - Đã được Kiểm

Xem tiếp...

Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2008-2013)

Ngày 28 tháng 01 năm 2010 tại phòng họp số 408, Trụ sở Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - khu B nhà G10 - Thanh Xuân Nam - Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2 (2008 – 2013) đã

Xem tiếp...

Nghị Quyết số 08/SIMCO - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Simco Sông Đà

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2009, kế hoạch SXKD quý IV năm 2009, mục tiêu tiến độ và những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2009 với nội dung

Xem tiếp...

Nghị Quyết số 07/SIMCO - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Simco Sông Đà

Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý II, 6 tháng đầu năm 2009, kế hoạch SXKD quý III năm 2009, mục tiêu tiến độ và những nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2009:

Xem tiếp...

Nghị quyết Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT số 06/SIMCO-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Simco Sông Đà (Kỳ họp thứ 06 nhiệm kỳ 2008-:- 2013)

Vui lòng kích chuột vào đây để xem

Xem tiếp...

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà diễn ra vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2009 tại Trường Trung cấp nghề SIMCO Sông Đà - xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà

Xem tiếp...

Thông tin SXKD Quý III/2008 và 9 tháng đầu năm 2008

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm ước tính đạt 80% kế hoạch năm, trong đó quý III/2008 đạt 9,7 tỷ đồng

Mặc dù tình hình lạm phát trong nước và thế giới thời gian qua ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của

Xem tiếp...

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu 2008, kế hoạch SXKD Quý 4 năm 2008 và những giải pháp thực hiện với nội dung

Xem tiếp...