mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 2.100.000 CP

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2.100.000 CP

          - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc            - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT           - Mã chứng

Xem tiếp...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa

Xem tiếp...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 (Lần 2)

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Lần 2. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa

Xem tiếp...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Nội dung chi tiết như sau:

Thời gian và địa điểm

 

Xem tiếp...