mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.800.000 CP

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.800.000 CP

          - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc            - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT           - Mã chứng

Xem tiếp...

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 1.179.766 CP

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 2.100.000 CP

          - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc           - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT           - Mã chứng khoán: SDA  

Xem tiếp...

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 3.000.000 CP

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 3.000.000 CP

          - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc            - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT           - Mã chứng

Xem tiếp...

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 2.100.000 CP

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 2.100.000 CP

          - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc           - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT           - Mã chứng khoán: SDA  

Xem tiếp...