mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Thông báo mới họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Nội dung chi tiết như sau:

  1. Thời gian và địa điểm

            -  Thời gian : 8h ngày 15/11/2021

           -  Địa điểm: Hội trường Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

  1. Nội dung đại hội:

            -  Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời).

  1. Điều kiện tham dự đại hội

            -  Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 15/10/2021.

            - Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

  1. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.
  2. Đăng ký tham dự Đại hội:

            - Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 12/11/2021 thông qua các hình thức: fax, mail, điện thoại hoặc gửi thư theo địa chỉ:

            Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

           Tel: (84-4) 35520402  - Fax: (84-4) 35520401           – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

            Thông báo này thay cho thư mời họp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

 

Một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Giấy uỷ quyền 

- Chương trình đại hội 

- Quy chế tổ chức đại hội cổ đông 

- Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu đại hộ cổ đông 

- Tờ trình họp trực tuyến 

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh 

- Tờ trình bầu bổ sung Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 

Quy chế bầu cử ban kiểm soát

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

- Ban để cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 

- Đơn từ nhiệm Ban kiểm soát 

- Đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngoc Quyền 

- Đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Mạnh Hoà 

- Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Lương Phương 

- Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Hoàng Tân 

- Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ