mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 725.000 Cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 725.000 Cổ phiếu 

          - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.279.766 cổ phiếu (tỷ lệ 12,52%)

          - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.800.000 Cổ phiếu

          - Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: - Số lượng cổ phiếu đã mua: 725.000 Cổ phiếu

          - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.004.766 cổ phiếu (tương ứng 15,28%)

          - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

          - Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/06/2020 đến ngày 30/06/2020.

          -  Lý do không thực hiện hết số lượng: Không đạt mức giá kỳ vọng.