mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.800.000 CP

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.800.000 CP

          - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc 
          - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
          - Mã chứng khoán: SDA
          - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.279.766 CP (tỷ lệ 12,5%)
          - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.800.000 CP 
          - Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu 
          - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
          - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/06/2020
          - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/06/2020.