mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 1.179.766 CP

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 2.100.000 CP

          - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
          - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
          - Mã chứng khoán: SDA
          - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.100.000 CP (tỷ lệ 8,01%)
          - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP 
          - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.179.766 CP
          - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.279.766 CP (tỷ lệ 12,5%)
          - Ngày bắt đầu giao dịch: 27/04/2020
          - Ngày kết thúc giao dịch: 25/05/2020.

          - Nguyên nhân không mua hết số lượng đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng