mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường CĐN SIMCO Sông Đà

IMAGE

Trường CĐN SIMCO Sông Đà trực thuộc Công ty CP SIMCO Sông Đà được thành lập theo quyết định số 1008/QĐ-LĐTBXH ngày 06/8/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề

Read more...

Education and training

SIMCO Song Da vocational Training School, established in 2006 under the Decision by Minister of Construction and registered at Ha Tay Department of Labor, War Invalids and Social Affairs is located in an area of 18,975 square meters

The school

Read more...