mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Photo Gallery

  • Thi tuyển 2017_1
  • Description: Hình ảnh về buổi thi tuyển Xuất khẩu Lao động năm 2017 tại Simco
  • Hoạt động đào tạo 2017
  • Description: Hình ảnh về hoạt động đào tạo trong năm 2017 của Simco
  • Chuyến công tác, làm việc tại Nhật Bản 2017
  • Description: Chuyến công tác, làm việc với cá Nghiệp đoàn, Xí nghiệp, Thực tập sinh tại Nhật Bản trong năm 2017
  • Chuyến công tác, làm việc tại Nhật Bản 2017
  • Description: Chuyến công tác, làm việc với cá Nghiệp đoàn, Xí nghiệp, Thực tập sinh tại Nhật Bản trong năm 2017

News

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 27/02/2018
IMAGE
Vào ngày 27/02/2018 tại Trường CĐN SIMCO Sông Đà, Công ty CP SIMCO Sông Đà đã tổ chức thi tuyển đơn hàng xây dựng,...